احسان حدادی با طلایی که در رشته پرتاب دیسک بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا گرفت به پرافتخارترین ایرانی تاریخ این بازی ها تبدیل شد. با این حال اما احسان در بدو ورود به ایران مورد استقبال هیچکس در فرودگاه قرار نگرفت و اینطور تنها وارد کشور شد. حدادی اما در این رابطه اینطور واکنش نشان داده: "این اتفاق مهم نیست. همینکه توانستم دل مردم ایران را شاد کنم برایم کافیست."