ابوطالب حسینی، فینالیست مسابقه «خنداننده شو»، تصویری قدیمی از خود و امیرحسین قیاسی، دیگر شرکت کننده این مسابقه را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «الان رو نگاه نکنید یکی تو مدرسه تغذیه شو کامل نخوره سه تا مشاور شبانه روز باهاش صحبت میکنن ببینن مشکلش چیه، ما نهایت تفریحمون این بود تو دفتر ناظم همدیگه رو با کش بزنیم.»

ابوطالب حسینی و امیرحسین قیاسی در دوران تحصیل