رسول راشکی اظهار داشت: این حادثه عصر امروز براثر برخورد سنگ به سر این دختر ناشی از ریزش آور از دره رخ داد و موجب مرگ وی شد.

وی ادامه داد: همچنین براثر بروز چندین زلزله و پس لرزه ۲ نفر نیز در روستای «سمسور» بخش «بزمان» مجروح شدند و به صورت سطحی مورد درمان نیروهای اورژانس قرار گرفتند.

گفتنی است، پیش از این برخی منابع محلی از کشته شدن ۲ نفر براثر این زلزله در روستای سخت گذر «شندل گونان» خبر داده بودند اما هیچ یک از دستگاه های امدادی آن را تایید نکرده و اعلام کردند در حال بررسی موضوع با اعزام امداد هوایی هستند.