این اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه چین امروز جمعه در واکنش به گزارش ۶ ماهه دولت بریتانیا در خصوص هنگ کنگ اعلام شده است.

 

وزارت خارجه چین اعلام کرده که در طول چند دهه گذشته هنگ کنگ بالاترین میزان خودمختاری را در حکومت داری داشته و ساکنان این منطقه از همه حقوق و آزادی های خود بر اساس قانون اساسی بهره می برند.

 

هنگ کنگ شهری جزیره ای در جنوب چین است که تا سال ۱۹۹۷ جزء مستعمرات بریتانیا بوده اما بعد از استقلال به چین پیوسته است.