ای بی سی گزارش داد، با  دو تیتر " مداخله آمریکا در سوریه فورا پایان یابد" و " آتش جنگ و خونریزی در سوریه به پایان خود نزدیک شود" اقدام به بازتاب سخنان رئیس‌جمهور کشورمان کرد.

روزنامه واشنگتن پست، نیز با تیتر " مداخله آمریکا در سوریه فورا پایان یابد" به بازتاب سخنان حسن روحانی پرداخت.

اورشلیم پست با تیتر " آمریکا و اسرائیل امروز فهمیدند با مسلح کردن ترویست‌ها به اهداف خودشان دست نمی‌یابند" دست به بازتاب سخنان حسن روحانی زد.

خبرگزاری صهیونیستی  ینت نیز با تیتر " حضور آمریکا در سوریه باید پایان یابد" سخنان رئیس‌جمهور ایران را نشر داد.

شبکه المنار نیز با تیتر " جمهوری اسلامی ایران بنا به درخواست دولت قانونی سوریه و برای مبارزه با تروریسم در این کشور حضور یافت‌" سخنان حسن روحانی را منتشر کرد.