محمد مهران امینی فرد اظهار داشت: با توجه به وقوع چند زمین لرزه در حوالی مسجد حضرت ابوالفضل شهرستان ایرانشهر تیم های ارزیاب به منطقه اعزام و تاکنون خسارتی از این زلزله ها گزارش نشده است.

وی افزود: همچنین مدیریت بحران دانشگاه با حضور تمام اعضا در (EOC) دانشگاه واقع در اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث برگزار و تمام پایگاه های اورژانس ۱۱۵، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی این دانشکده در آماده باش کامل قرار گرفتند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر گفت: اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز برای ارزیابی مناطق کوهستانی به منطقه اعزام شده است.

وی با بیان اینکه همچنین ۲دستگاه آمبولانس برای ارزیابی به مناطق روستایی اعزام شده است گفت: تاکنون ۲ نفر مجروح سطحی در منطقه دشت «سمسور» بخش «بزمان» گزارش شده است.