اجلاس سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه

اجلاس سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه

اجلاس سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه

 

در تصاویر فوق اجلاس سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه را می‌بینید.

 

عکس یادگاری روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه

عکس یادگاری روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه

عکس یادگاری روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه

عکس یادگاری روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه

عکس یادگاری روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه

عکس یادگاری روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه