سید حسن  هاشمی در محل افتتاح دانشکده پرستاری و مامایی در نیشابور گفت: دولت را نه از باب غفلت که از باب واقعیت باید بپذیرد که تقاضای فراوان با عقب ماندگی‌های مزمن وجود دارد. 

وی افزود: به هر حال می‌شود گفت، همین که هست بالاخره خودتان رای دادید؛ ماهم مدیران را منصوب کردیم بی‌خود روح و روان خود را اذیت نکنید، با این که هستیم و با کاهش درآمدی که در پیش داریم باید مدیریت درستی داشته باشیم و در سیاست‌های خارجی و داخلی باید تجدید نظر کنیم.

 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد:خوشحال هستیم که یکی از مجهز ترین دانشکده‌های پرستاری کشور را افتتاح می‌کنیم.

 

وی افزود: درباره تبدیل دانشکده به دانشگاه پزشکی،باید گفت که با اسم، چیزی درست نمی‌شود و هیچ دانشکده‌ای تبدیل به دانشگاه نمی‌شود و در عین حال قوانینی هم وجود دارد؛ دانشگاه را فقط شورای انقلاب فرهنگی می‌تواند تصویب کند و ما در حد دانشکده می‌توانیم کمک کنیم.

 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که نیشابور استعداد بالاتری نسبت به شهرهای دیگر خراسان دارد؛ اظهار کرد: ما تا بیمارستان مجهز نداشته باشیم فقط تا دوسال اول دانشجو را می‌توانیم تامین کنیم.

 

وی گفت: قانون بودجه سال ۹۸ در حال تدوین است و نماینده‌های نیشابور بیش از نماینده‌های دیگر پیگیر خواهند بود. از آرزو های خودم نیز این است که اینجا یکی از قطب های علوم پزشکی شود.