سردار آزمون هنوز به تمرینات تیم ملی بازنگشته است. شایعات در این باره زیاد است. سردار چندبار اعلام کرد برنمی گردد و در جام ملت ها بازی نمی کند. او این روزها درگیر فیلم سریک است. خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که احتمالا سردار بازمی گردد و دوباره برای تیم ملی بازی خواهد کرد. شایعاتی منتشر شده مبنی بر اینکه بعد از بازی اسپانیا عده ای در هتل تیم ملی به خانواده سردار توهین کرده اند. وقتی در تمرین تیم ملی از یکی از مسئولان تیم ملی در این باره سوال کردیم، توضیح داد: «ما که در هتل بودیم چنین چیزی ندیدیم. ماجرا این است که اینستاگرام اعضای خانواده او را پیدا کردند و پیام هایی فرستادند که باعث دلخوری آنها و سردار شد وگرنه اینکه کسی در هتل بیاید و توهین کند...نه، اصلا.»