بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ١٦ مرداد تا ١٥ شهریور به یک میلیارد و هشتاد و دو میلیون یورو رسید.

مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ ١٦ مرداد تا ١٥ شهریور به یک میلیارد و هشت میلیون یورو رسید.

نرخ امروز(پنجشنبه- ۱۵شهریورماه) در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ٨٩٠٩ تومان بود.

نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس در صرافی ها و سامانه نیما است امروز به ازاء هر یورو ٩٢٨٢ تومان شد.