دادستان کل نیویورک، در ادامه تحقیقاتش در زمینه سوءاستفاده و آزار جنسی کودکان و راهبه‌ها از سوی کشیش‌ها و عملکرد کلیسای کاتولیک در این زمینه، تمامی اسقف‌های اعظم نواحی خلیفه‌گری کاتولیک این ایالت را احضار کرد.

رویترز این خبر را به نقل از منابع قضایی و انتظامی منتشر کرده است.

چند هفته پیش بود که بار دیگر شواهدی تازه از پنهان‌کاری کلیسای کاتولیک بر آزار و اذیت جنسی بیش از ۱۰۰۰ کودک آمریکایی توسط بیش از ۳۰۰ کشیش طی چند دهه منتشر شد و رسوایی بزرگی را به بار آورد.