سیدمهدی رحمتی عصر امروز در تمرین تیم لیگ یکی بادران تهران حاضر شد تا در آستانه دیدار با مس رفسنجان با مهدی پاشازاده و شاگردانش دیدار داشته باشد.