خودروی علیخانی در بازگشت از یک مراسم از الموت قزوین در محدوده رجایی دشت دچار حادثه و واژگون شد و خوشبختانه به سرنشینان خودرو آسیب جدی وارد نشده است.

قدرت الله علیخانی از نمایندگان مجلس در دوره‌های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب از حوزه بویین زهرا (دو دوره) و قزوین و مشاور سابق پارلمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.