تمرین تیم ملی فردا،  جمعه از ساعت ۱۰ صبح در محل ورزشگاه آزادی برگزار می شود و تمام مدت زمان تمرین برای حضور اصحاب رسانه باز بوده و عزیزان رسانه می توانند تا پایان تمرین حضور داشته باشند.

ضمنا به منظور هماهنگی بیشتر، علاقه مندان رسانه به حضور در تمرین فردا می بایست ۱۵ دقیقه پیش از آغاز در محل تمرین حضور داشته و کارت حراست وزارت ورزش را به همراه داشته باشند.