آخرین تغییرات قیمتی در بازار محصولات پاس خودرو به شرح زیر است:

 

آخرین قیمت محصولات پارس خودرو اعلام شد (۱۴/شهریور/۹۷)
آخرین قیمت محصولات پارس خودرو اعلام شد (۱۴/شهریور/۹۷)
آخرین قیمت محصولات پارس خودرو اعلام شد (۱۴/شهریور/۹۷)