علی‌ عسگری سابقه فعالیت در معاونت پارلمانی دانشگاه آزاد و همچنین رابط پارلمانی و مشاور پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت را دارد.