کمیسیون اروپایی امروز-پنجشنبه- با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد هرگونه تحریم‌های جدید علیه روسیه باید توسط اعضای اتحادیه اروپا تایید شود.

مساله مسمومیت «سرگئی اسکریپال» جاسوس پیشین روس و اتهام‌های بریتانیا علیه روسیه، باعث شده کشور‌های اروپایی به دنبال وضع تحریم‌های جدید علیه مسکو باشند. این در حالی است که هم‌اکنون نیز آنها در حال تصویب تحریم‌هایی جدید علیه روسیه در رابطه با مساله اوکراین هستند.

اما در این میان کشور‌هایی مانند ایتالیا و اتریش حضور دارند که با تحریم‌ها مخالف بوده و خواهان افزایش روابط با روسیه هستند.