کارلوس کی‌روش که گفته بود اگر ایران پیشنهادی از  بازی با آرژانتین داشته باشد آن هم با ۶۰۰ هزار دلار ، تا دبی روی زانو راه می رود، حالا از این دلخور است  که عده ای گمان نکنند این پیشنهاد را او رد کرده است.

روز گذشته وقتی این جمله را سرمربی گفت، باورش نمی شد واقعا چنین پیشنهادی وجود داشته باشد اما همان جا خبرنگاری که سئوال را پرسید، اسناد این پیشنهاد را که به فدراسیون رسیده ، رو کرد.

همان جا کی روش اطلاع از چنین ماجرایی را تکذیب کرد و بلافاصله هم در این باره بیانیه صادر کردند.

حتی فیلیپ مدیر رسانه ای تیم ملی چندین بار اصرار کرد در جمع خبرنگاران که کی روش اطلاعی از این مسائل نداشته است.

حالا این پست کی روش به نظر می رسد واکنشی به گفته های دیشب و اتفاقات تیم ملی باشد.