محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در کنگره حزب مردم سالاری اظهار داشت: نابسامانی اقتصادی منجر به نابسامانی اجتماعی می شود؛ بنابراین باید مواظبت بیشتری کنیم و عملا اصلاح طلبان باید خود را در وضعیت مناسب تری قرار دهند.

 

وی افزود: در کنار اصلاح طلبی و اصولگرایی، اعتدال مطرح است؛ البته نباید این گونه در نظر بگیریم که اعتدال، حرکت میان اصلاح طلبی و اصولگرایی است.

 

هاشمی تصریح کرد: باید تعریف ویژه ای از اعتدال در نظر بگیریم و نقاط مشترک اعتدال با اصلاح طلبی و حتی اصولگرایی را ببینیم تا بتوانیم همگرایی اجتماعی ایجاد و از معضلات عبور کنیم.

 

وی گفت: آنچه می تواند ما را در این حالت کمک کند، شعار نیست بلکه باید عملا به سمت عملگرایی و واقع گرایی پیش برویم؛ باید به این واقع گرایی و عملگرایی، در سیستم حکومتی از بالا تا پایین، پرداخته شود. اگر همه به این واقعیت پی نبریم، قطعا دچار مشکل می شویم.