«ابوالحسن شریفی» در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در این نزاع که منجر به تشکیل پرونده در دادگاه نوبران شد، طرفین به‌علت مشکلات شخصی با هم درگیر شدند که به ضرب و جرح یکی از آن‌ها منجر شد.

وی با اشاره به این‌که ضارب پس از این نزاع متواری بود، ادامه داد: شخص آسیب‌دیده نیز به‌علت شدت جراحت‌های وارده روانه بیمارستان شد و همچنان در کما به سر می‌برد.

شریفی افزود: براساس دستور قضایی، مرجع انتظامی به قید فوریت ضارب این درگیری را جلب کرد. سپس ضارب در مرجع قضایی تفهیم اتهام و روانه زندان شد.

رئیس حوزه قضایی نوبران با اشاره به این‌که دستگاه قضایی وظیفه برخورد با هرگونه هنجارشکنی را در سطح اجتماع بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: بدون اغماض با برهم‌زنندگان و اخلال‌گران در نظم عمومی جامعه برخورد خواهیم کرد.

این درگیری میان دو جوان غرق‌آبادی رخ داده بود که یکی از طرفین درگیری به جهت شدت صدمات وارده در کما به سر می‌برد.