المنار گزارش داد، دفتر پادشاهی اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد، عبدالله دوم، پادشاه این کشور با ایدئولوژی تشکیل کنفدرالی با فلسطین مخالف است و این موضوع خط قرمز اردن است.

عبدالله دوم در دیدار با بازنشستگان نظامی و جانبازان گفت: هر سال موضوع کنفدرالی مطرح می‌شود و پاسخ من این است که این موضوع خط قرمز اردن است.

وی تاکید کرد، موضع اردن ثابت و مستحکم است و هیچ جایگزینی برای راهکار تشکیل دو کشور و برپایی کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی وجود ندارد و هر طرح دیگری خارج از این چارچوب بی‌ارزش است.

پیشتر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین فاش کرد که رئیس جمهوری آمریکا پیشنهادی به وی مبنی بر تشکیل کنفدرالی با اردن داده و او با این شرط با این پیشنهاد موافقت کرده که اسرائیل بخشی از آن کنفدرالی باشد.