محمدرضا باهنر روز پنج شنبه در گفت وگویی افزود: اصل سوال از رئیس جمهوری موجب عزت نظام و اطمینان مردم شد ولی مشکلات جاری مملکت با این سوال و جواب ها حل نمی شود.

وی اظهار داشت: موضوعاتی چون سوال یا استیضاح،سطح و عمقی دارد.عمق این بحث دموکراسی بود که به نمایش گذاشته شد. در گذشته هم مجلس از رئیس جمهوری سوال کرده بود. ولی حرفهای بی ربط زده شد و همدیگر را استهزا و مسخره کردند و دعوا شد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: سوال از رئیس جمهوری موجب به نمایش گذاشته شدن دموکراسی و مردم سالاری دینی شد. نمایندگان مجلس سوال ها و نقدهای خود و جامعه را مطرح کردند و روحانی هم به تعبیر مقام معظم رهبری با اتکاء به ۲۴ میلیون رای که داشت به طور قانونی در مجلس حاضر شد و متین با سعه صدر پاسخ داد.

وی تاکید کرد: در کلان این نمایش خیلی خوبی بود و موجب اطمینان خاطر دوستان و مایوس شدن دشمنان شد.