جلسه شورای شهر کرج عصر امروز چهارشنبه ۱۳ شهریور با موضوع انتخاب شهردار تشکیل و دو گزینه نهایی به ارائه برنامه‌های خود پرداختند.

در نهایت اعضا شورای شهر کرج با ۹ رأی سیروس شفقی، فرماندار کرج را به عنوان شهردار برگزیدند تا برای تأیید نهایی به وزارت کشور معرفی شود.