اخیرا فیلمی در فضای مجازی به سرعت دست به دست شد که در آن پسر بچه ای دستفروش چسبی به گوش خود زده و ادعا می کند که ماموران شهرداری گوشش را بریده اند. اما پس از پیگیری های ماموران و مراجع قضایی مشخص می شود که این فیلم از اساس دروغ است.