«محمد فیصل» سخنگو و مدیرکل منطقه جنوب آسیا در وزارت امور خارجه پاکستان با احضار کاردار سفارت هند اعتراض رسمی دولت پاکستان را نسبت به ادامه نقض آتش بس ازسوی نظامیان هندی در مرزهای خط کنترل کشمیر به وی اعلام کرد.

فیصل همچنین با اعلام کشته شدن یک غیرنظامی در این آتشباری، از دولت هند خواست به ادامه حملات توپخانه ای ارتش هند در خط کنترل کشمیر پایان دهد.

به گفته وزارت امور خارجه پاکستان، هندوستان یک هزار بار آتش بس سال ۲۰۰۳ را نقض کرده که تاکنون ۳۲ نفر از غیرنظامیان و شهروندان پاکستانی در آتشباری نظامیان هندی کشته و ۱۲۲ نفر نیز مجروح شده اند.

تبادل آتش در خط کنترل کشمیر ازسوی نظامیان هندی و پاکستانی باعث کشته شدن شماری از شهروندان دو کشور در دو سوی خط کنترل کشمیر شده است.

هند و پاکستان همدیگر را به نقض آتش بسی متهم می کنند که در سال ۲۰۰۳ بین دو کشور به امضاء رسید.