جلسه روسای سازمان‌ها و شاخه‌های جوانان احزاب اصلاح‌طلب به میزبانی مجمع نیروهای خط امام(ره) با ۱۲ حزب اصلاح‌طلب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برگزار شد.

در این جلسه آیین‌نامه اولیه این شورا به تصویب رسید.

این جلسات هر دو هفته یک بار از پیش از تشکیل شورای شهر دوم شروع شده و به دنبال جذب سایر احزاب اصلاح‌طلبی که شاخه جوانان دارد، است.