عبدالله دوم پادشاه اردن از اخبار منتشر شده در خصوص پیشنهادهای مطرح شده مبنی بر تشکیل کنفدرالیسم بین این کشور و فلسطین انتقاد کرد.

وی تاکید کرد که تشکیل کنفدرالیسم با فلسطین خط قرمز اردن است.

پیش از این "جمانه غنیمات" سخنگوی دولت اردن گفت که ایده تشکیل کنفدرالی بین اردن و فلسطین غیرقابل گفت‌وگو و بررسی است.

وی افزود: مواضع اردن در قبال مسئله فلسطین ثابت و روشن است و مبتنی بر تشکیل دو دولت و تشکیل دولت فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ میلادی به پایتختی قدس شرقی است و عبدالله دوم پادشاه اردن تاکید کرده است که هیچ جایگزی برای تشکیل دو دولت وجود ندارد.

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چند روز قبل گفت که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برنامه‌ای سیاسی مبتنی بر کنفدرالیسم بین فلسطین و اردن به وی پیشنهاد کرده است و اگر اسرائیل بخشی از این کنفدرالیسم باشد او با آن موافق است.