عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق درباره گسترش دامنه اعتراضات در استان بصره هشدار داد.

وی افزود: ما با نگرانی حوادث تاسف بار استان بصره را دنبال می کنیم و بر ضرورت کنترل آن به شکل فوری تاکید می کنیم.

حکیم بیان کرد: ادامه گسترش اعتراضات در بصره امنیت و ثبات آنرا به مخاطره می اندازد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق بکارگیری سلاح ضد تظاهرات کنندگان را محکوم کرد و خواستار تمایز قائل شدن میان افراد اغتشاشگر و کسانی که خواسته های مسالمت آمیز دارند، شد.

وی خواستار انجام تحقیقات فوری برای شناسایی عاملان حوادث اخیر شد.