سید حسن قاضی‌زاده هاشمی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران در بیرجند اظهار داشت: به طور متوسط سبد دارویی کشور ۹.۷ درصد افزایش قیمت داشته است‌.

وی درباره افزایش قیمت  دارو آنهایی که مشابه داخل دارد قیمت آنها با قیمت  قبل زیاد تفاوت ندارد به جز داروهای بیماران خاص و داروهای داخلی و به طور کلی دچار نوسان قیمت شدند که سقف افزایش قیمت دولت بین ۹ تا ۱۲ درصد است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود:  ۹ هزار قلم دارو داریم که هزار و ۴۰۰ قلم افزایش قیمت داشته که ۹.۷ دهم درصد تغییر قیمت داشته در ابن حوزه صنعت دارویی کشور  تولیدکنندگان رعایت کردند.

وی بیان داشت: با وجود همه تنگناها  دولت هم ارز را با همان ۴هرار و  ۵۰۰ تومان  تامین کرده ۷۰ درصد دارو برای یکسال تامین کند

قاضی زاده هاشمی افزود: برای چندمین بار است که به خراسان جنوبی سفر می کنم تا چند  پروژه در حوزه سلامت افتتاح کنم و امیدوارم همه این پروژه ها بایت رضایت مندی مردم  شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: مهم ترین هدف سفر در جریان قرار گرفتن  مشکلات همکاران است و باید احترام به همه همکاران داشته باشیم و از مشکلات با خبر شویم.

وزیر بهداشت با اشاره به پروژه افتتاح کلینیک دندان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: این مکز مجهز با اساتید جوان دایر شده که تعداد دانشجویان دندان پزشکی به بیش از دو برابر افزایش یافته است.