موضوع مهاجرت موضوع مورد اختلاف بزرگی در دیدار امروز آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با "آندری بابیس"، نخست وزیر چک بود.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در دیدار با نخست وزیر چک بر این مسئله تاکید کرد که پذیرش پناهندگان یک تکلیف برای تمام کشورهای اروپایی است.

"آندری بابیس"، نخست وزیر چک به عنوان یکی از مخالفان  قاطع سیاست منسجم پناهندگان در اتحادیه اروپا مطرح است. در بحث ها درباره تقسیم پناهندگان در اتحادیه اروپا وی مخالف پذیرش پناهندگان بوده و البته در این موضع خود در اتحادیه اروپا تنها نیست.

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک صدر اعظم آلمان و نخست وزیر چک در برلین اختلافات در مسئله پناهندگان بار دیگر روشن شد. "آنگلا مرکل" در این کنفرانس مطبوعاتی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که در تقسیم پناهندگان نجات یافته ازدریای مدیترانه شرکت کنند. به گفته وی توزیع عادلانه پناهندگان در اتحادیه اروپا همچنان یک مسئله مهم در اتحادیه اروپا است. بخصوص ایتالیا نباید در غلبه بر مسئله پناهندگان تنها گذاشته شود.

مرکل با اذعان به این مسئله که چک مدتهای طولانی با طرح تقسیم عادلانه پناهندگان در اتحادیه اروپا مخالفت کرده است گفت: اما از سال ۲۰۱۵ خیلی چیزها تغییر کرده است. شمار پناهندگانی که به اروپا می آیند کم تر شده است.

وی همچنین گفت که بین همه کشورهای اروپایی یک مبنای بسیار گسترده و مشترک در مبارزه با علل پناهندگی و قاچاقچیان و کمک های توسعه ای در این راستا وجود دارد.

بابیس هم در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در تقسیم پناهندگان نجات یافته از دریای مدیترانه هیچ موضع مشترکی وجود ندارد. اعتراضات و مخالفت های چک با مسئله تقسیم مهاجران در اتحادیه اروپا همچنان پا بر جا است. با این همه جمهوری چک حس همبستگی دارد و از سال ۲۰۱۵ تا کنون ۱۰۰ میلیون یورو برای کمک به کشورهای آسیب دیده تهیه کرده است. باید با مهاجرت های غیر قانونی به صورت قاطعانه مبارزه شود.

نخست وزیر چک به عنوان یک اقدام علیه مهاجرت و پناهندگی ها به اروپا همکاری تنگاتنگ تر با لیبی به منظوره مبارزه با قاچاق انسان ها را توصیه کرد.  

وی چند روز پیش هم در تلویزیون چک اعلام کرده بود که کشورش هیچ پناهنده غیر قانونی را نمی پذیرد. بعد از وقایع رخ داده در شهر کمنیتس آلمان وی خود را در این موضع گیری تایید شده احساس می کند.

چند روز پیش در جشنی خیابانی در شهر کمنیتس آلمان درگیری هایی بین گروه های راست گرا و چپ گرای افراطی رخ داد ومهاجران از طرف برخی گروه ها مورد حمله قرار گرفتند. در جریان این آشوب ها و ناآرامی ها و اعتراضات بیگانه ستیزانه بسیاری از نیروهای پلیس و شهروندان مجروح شدند.