این گروه زیر شاخه القاعده است و مسئولیت حملات روز جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۶ به سفارت فرانسه و ستاد مشترک ارتش در اوآگادوگو، پایتخت بورکینافاسو را بر عهده گرفته بود.

در جریان این حملات، ۱۶ نفر کشته شدند که ۸ تن از آنان از اعضای القاعده بودند.

گفته می شود خبرگزاری موریتانی بیشتر اخبار این گروه را منتشر می کند.