فرامرز ابوالحسنی از احضار و دستگیری ۵ تن از اعضای این شورا خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نظر می رسد عمده اتهام افراد بازداشتی، مالی و اخلاقی است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.