عصر امروز با حضور انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول در بندر امام خمینی به بهره برداری رسید.

این پایانه با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال و ظرفیت ۲۵ هزار متر مکعب برای ۷۵ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.

ساخت این پروژه دو و نیم هکتاری که در دو فاز (تسطیح و شمع کوبی و ساخت مخازن و تکمیل طرح) ساخته شده، سه سال به طول انجامید.

هدف از احداث این پروژه ارتقای کارایی و توان عملیاتی بندر امام خمینی و رشد شاخص عملیاتی در بخش نفتی است.

ارتقای سطح کیفی و کمی ارائه خدمات و تامین محصول یکنواخت به منطور صادرات و بازدهی بالا از دیگر اهداف و مزیتهای اجرای این پروژه به شمار می رود.

این پروژه شامل بخشهایی همچون مخازن، بویلر، نیروگاه برق، آتش نشانی، پمپ خانه تخلیه مواد از کامیون و خطوط انتقال به کشتی و پیگ رانی است.

شرکت نفت ایرانول برای صادرات محصولات پالایشی شامل روغن پایخ، اکسترکت، وکس و برایت استان نیاز به مخازن ذخیره در بنادر صادراتی کشور داشته و بهره برداری از این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال کمک شایانی در کاهش هزینه ها و افزایش امکانات رقابتی و صادراتی شرکت ایرانول ایجاد می کند.