روسیا الیوم نوشت، سفارت روسیه در لندن اعلام کرد که وزارت خارجه انگلیس امروز کاردار روسیه را احضار کرد تا وی را در جریان روند تحقیقات درخصوص پرونده سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس قرار دهد.