عکس خاصی که بیش از ۹۰ سال پیش با هواپیما از فراز تهران گرفته شده، یکی از تصاویر تاریخی خاص تهران است. عکسی که در آن بخشی از تهران به ویژه میدان مشق دیده می‌شود. میدانی که سر در ورودی آن همان سال‌ها بازسازی شده و ساختمان قزاقخانه که این روزها دانشگاه هنر است، در آن دیده می‌شود. این عکس را والتر میتل هلستر از تهران گرفته است.

هولتسر خلبان و موسس شرکت هواپیمایی سوئیس ایر بود که در اواخر سلطنت احمدشاه قاجار و در سال ۱۳۰۳ هجری خورشیدی با یک فروند هواپیمای یونکر آلمانی به ایران سفر کرد.

او قرار بود در این سفر برفراز مهمترین شهرهای ایران پرواز کند و مطالعات مقدماتی برای برقراری یک خط هوایی در خاورمیانه که از ایران عبور می‌کرد را انجام دهد.

18-9-5-153649photo_2018-09-05_15-18-46

او اولین کسی بود که با هواپیما از تهران تا بوشهر را بدون سختگیری پرواز کرد و نقل است پس از این پرواز رضاخان دستور داد هواپیمایی که با آن ایران را درنوردیده بود از او بخرند.

یکی از مهمترین بخش‌های کار مطالعاتی هولتسر عکس‌هایی بود که او در مدت پرواز و پس از آن از شهرهای مختلف ایران اعم از تهران، اصفهان، کاشان و بوشهر برداشت. او همچنین از مردم کوچه و بازار و دروازه‌های شهرها نیز عکس‌هایی برداشت و مجموعه خود را کاملتر کرد. هولتسر در بازگشت عکس‌ها و یادداشت‌های خود از سفر به ایران را در قالب کتابی با عنوان «پرواز بر فراز ایران» به چاپ رساند که این کتاب به فارسی ترجمه شده است.