بعد از شکایت باشگاه تراکتورسازی از مهدی ترابی که درآن تراکتوری ها اعتقاد داشتند ترابی بازیکن آنهاست و باید برای آنها به میدان برود جلسات متعددی در کمیته ی تعیین وضعیت صورت گرفت گرفت و استعلامات گوناگونی از نهاد های مختلف اخذ شد.

اکنون خبر رسیده جواب استعلامات توسط کمیته تعیین وضعیت دریافت شده ورای این پرونده در هفته آینده صادر و به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد.

گفتنی است باشگاه تراکتورسازی شکایتی از مهدی ترابی انجام داده بود و مدعی شده بود پیش از پایان فصل گذشته با این بازیکن قرارداد بسته و ترابی باید به عنوان بازیکن سرباز در فصل جدید برای این تیم به میدان برود.