تحلیل اقتصاددانان موسسه آکسفورد نشان می دهد، دور بعدی تحریم های دولت آمریکا علیه بخش های مالی و انرژی ایران در اوایل ماه نوامبر، موجب تضعیف اقتصاد این کشور خواهد شد.

موسسه آکسفورد اکونومیکس در گزارش جدید خود در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران می نویسد: «ما انتظار داریم، تحریم ها موجب بازگشت اقتصاد ایران به وضعیت رکود شود و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳.۷ درصد برسد.»

محمد بردستانی، و مایا سنوسی، دو تحلیلگر موسسه آکسفورد اکونومیکس در این گزارش می افزایند: «دور بعدی تحریم ها که از ۴ نوامبر آغاز می شود و صنعت نفت ایران را هدف قرار خواهد داد، ضربه ای اساسی به رشد اقتصادی ایران وارد خواهد کرد.»

این اقتصاددانان اضافه کرده اند، ایران «باید اطمینان حاصل کند که شرکای تجاری باقی مانده این کشور تسلیم خواسته های آمریکا نمی شوند و خرید نفت از این کشور را ادامه خواهند داد. اتحادیه اروپا، کره، ژاپن و امارات در شش ماهه نخست امسال مجموعا ۴۱ درصد کل ۲.۶ میلیون بشکه نفت صادر شده توسط ایران را خریداری کردند و احتمالا تحت فشارهای سنگین دولت آمریکا، خرید نفت از ایران را کاهش و یا متوقف خواهند کرد.»

موسسه آکسفورد انتظار دارد که دو کشور چین و هند با ادامه خرید نفت از ایران، تحریم های آمریکا علیه این کشور را نادیده بگیرند.

به عقیده تحلیلگران، در این میان هند نقشی تعیین کننده را ایفا می کند. «درجه کاهش خرید نفت هند از ایران هنوز مشخص نیست. این کشور به دنبال گزینه های پرداخت جایگزین جهت ادامه خرید نفت از ایران است. هند و ترکیه در نیمه نخست امسال مجموعا ۷۷۳ هزار بشکه در روز از ایران نفت خریدند.»

این گزارش پیش بینی کرده که میزان مصرف بخش خصوصی در سال ۲۰۱۹ به دلیل افزایش نرخ تورم و افت ارزش ریال، ۲ درصد کاهش یابد. همچنین پیش بینی شده که میزان مصرف دولت نیز ۳ درصد افت کند.

موسسه آکسفورد همچنین پیش بینی کرده که «میزان سرمایه گذاری در ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۳ درصد کاهش یابد، زیرا از هم اکنون بسیاری از شرکت های خارجی در حال خروج از ایران هستند... ما انتظار داریم میزان صادرات و واردات ایران در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۱۶.۲ و ۱۰ درصد کاهش یابد.»