منصور غلامی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش ظرفیت اسکان دانشجویان در خوابگاه ها گفت: در سالهای گذشته  برای ساماندهی و کارآمد کردن سراهای دانشجویی تلاش شده و به مرمت آنها پرداخته ایم و ظرفیت های خوابگاه ها نیز افزایش یافته است.

وی در پاسخ به این پرسش که تخصیص بودجه وزارت علوم در سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه چگونه بوده است، اظهار کرد: وزارت علوم در زمینه تخصیص بودجه، سازمان برنامه و بودجه با وزارت علوم خیلی خوب برخورد کرد و تمام دانشگاه های ما بودجه صددرصدی دریافت کردند در سال جدید هم با توجه به شرایط ویژه ای که هست بودجه کامل تخصیص داده نشده اما تا کنون خوب بوده است.

وزیر علوم همچنین درباره تامین ارز برای دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می‌کنند، گفت: الان وظیفه ما در این زمینه برای حل مشکل دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می‌کنند فراهم کردن شرایط  برای آمدن به داخل است که امیدواریم با بازگشت به کشور در دانشگاه های خوب ما که ظرفیتش هم وجود دارد بیایند و تحصیل کنند چرا که معتقدم بسیاری از دانشگاه‌های ما از برخی دانشگاه هایی که دانشجویان مان در خارج از کشور در آن تحصیل می کنند بهتر است.