نتایج این تحقیقات که در این مجله علمی منتشر شده است بیانگر آن است محققان چینی توانسته اند از روش و فن بازنویسی ژنتیکی استفاده کنند تا اختلالات ژنتیکی ناشی از تغییرات برخی از ژن‌ها در &#۳۹;دی ان آ&#۳۹; را برطرف کنند.

اختلالات ژنتیکی از دوران شکل گیری جنین و نوزادی باعث بیماری‌هایی می‌شود که می‌تواند تا آخر عمر زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار دهد ضریب وجود این اختلالات یک در میان پنج هزار نفر است.

محققان دانشگاه فناوری شانگ‌های که روی این پروژه کار کرده اند می‌گویند که نتایج تحقیقات و آزمایش‌های آن‌ها روی ۱۶ مورد از ۱۸ مورد تغییر ژن‌های &#۳۹;دی ان آ&#۳۹; با روش بازنویسی ژنتیکی، موفق بوده است.

&#۳۹;خوانگ شین شو&#۳۹; از جمله محققان ارشد که روی این طرح کار کرده است می‌گوید این دستاورد موجب می‌شود تا بسیاری از بیماری‌های ژنتیکی در میان کودکان دیگر بروز نکند.

وی می‌افزاید که با روش بازنویسی، بسیاری از ژن‌ها در سلول‌های انسان و در نظام ژنتیکی جنین تغییر می‌کند و حالا این امید به وجود آمده است که بسیاری از بیماری‌های ژنتیکی دوران شکل گیری جنین و کودکی، قابل درمان است.