جمشید تقی‌زاده در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری که در باغ کتاب تهران برگزار شد به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: یک میلیون و ۳۷۱ هزار تحت پوشش داریم و صندوق یک بنگاه اقتصادی اجتماعی با رویکردی اجتماعی است و خدمات اجتماعی را با حفظ کرامت به بازنشستگان ارائه می‌کند.

وی افزود: صندوق بازنشستگی کشوری را نباید با یک سازمان صرف اقتصادی و اجتماعی یا مجموعه‌ای متصل به دولت درنظر گرفت، بلکه صندوق محل زندگی بازنشستگان است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه صندوق با رویکرد بهبود وضعیت معیشتی، بهبود خدمات درمانی، ایجاد اشتغال برای خانواده آنان برنامه‌هایی را شروع کرده که در نیمه دوم سال با توان بیشتر ادامه می یابد گفت: همایش روز تکریم بازنشستگان به عنوان جریانی پویا و بالنده جایگاه ویژه‌ای یافته است. در دولت تدبیر پاسداشت منزلت اجتماعی بازنشستگان به مثابه اصلی مهم در راس برنامه‌ها اعلام شده و تمهیدات ویژه‌ای برای افزایش رفاه و منزلت و بهبود ارائه خدمات برای آنها پیش بینی شده که در نیمه دوم سال و سال آینده با حمایت دولت و مجلس محقق خواهد شد.

تقی زاده با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی گفت: امروز به کرات از بحران در صندوق‌های بازنشستگی به عنوان ابر چالش‌های آینده در کنار بحران‌های آب، محیط زیست و اشتغال نام برده می‌شود در حالی که صندوق‌ها جزئی از کل نظام تامین اجتماعی‌اند و وظیفه آنها پس انداز بخشی از سرمایه افراد در حین کار و سپس بازگشت آن در دوران بازنشستگی است.

وی ادامه داد: منظور از بحران برهم خوردن توازن میان ورودیها و خروجیها به صندوقها است و پیش، بینی می‌شود طی چند سال آینده شرایط دشواری بر صندوق ها حاکم شود که امید است با تدابیر به موقع سایه بحران کنار برود.

تقی زاده با بیان اینکه در یک دسته بندی کلی عوامل دیگر وجود بحران در صندوق عبارتند از بازنشستگی پیش از موعد، عدم پرداختن به صندوق ها، افزایش ناگهانی حقوق در دو سال آخر خدمت، کاهش سن بازنشستگی، افزایش امید به زندگی و تحمیل قوانین بدون دیدن بار مالی عنوان کرد: ما تلاش می‌کنیم یاس ایجاد شده برای بازنشستگان را به امید تبدیل کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه اگر امیدآفرین نباشیم یقینا جامعه با بحران‌های اجتماعی بزرگتری روبرو خواهد شد عنوان کرد: در جلسه‌ای که با استاندار تهران داشتیم مقرر شد تا ۴۰ هکتار زمین بدهند و دهکده سلامت بازنشستگان در نقطه‌ای خوب و مرغوب از تهران ساخته شود.