بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با کاهش نسبی دما در اکثر نقاط کشور، پیک مصرف برق در روز سه شنبه (سیزدهم شهریورماه)، ۴۷ هزار و ۹۱ مگاوات گزارش شد که در سال گذشته در همین زمان ۴۹ هزار و ۱۵۶ مگاوات بود.

همچنین میزان مصرف برق صنایع دیروز چهار هزار و ۳۹۲ مگاوات بود که در مقایسه با روز دوشنبه حدود ۱۴۰ مگاوات افزایش داشته است.

تولید روزانه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شامل نیروگاه‌های برق‌آبی، بادی و خورشیدی برای روز گذشته چهار هزار و ۶۹۹ مگاوات بوده است.