در این بخشنامه آمده است: "با عنایت به بند یک ماده دو تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد کل نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اعمال تخفیف شهریه برای کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان (همسر و فرزندان) که دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، به اطلاع می‌رساند متقاضیان تخفیف شهریه باید فرم تاییدشده با امضای نمایندگان معرفی‌شده از سوی سازمان‌های نیروی مسلح که در بخشنامه شماره ۴۹۴۸/۱۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۵ اعلام شده را به واحد دانشگاهی ارائه دهند."

این تخفیف تنها برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان ۱۰درصد تا سقف ۱۰ نفر در هر نیمسال قابل اعمال است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بخشنامه مذکور صرفا برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ صادر شده و تمدید ارائه تخفیف منوط به تمدید تفاهم‌نامه مذکور است.