سید حسین نقوی حسینی در خصوص جلسه فراکسیون ولایی گفت: در جلسه امروز در خصوص استیضاح ها، بررسی شرایط اقتصادی کشور صحبت کردیم.

 

وی ادامه داد: در مورد سوال رئیس جمهور بنا بر این شد که کمیته ای تشکیل شده و موارد استنکاف از قانون رئیس جمهور احصاء شود و سوال را پیگیری کند و به هیئت رئیسه برای پیگیری کار در مراحل بعدی کمک کند.

 

وی با اشاره به تصمیم فراکسیون ولایی در خصوص توقف استیضاح ها گفت: جمع بندی فراکسیون ولایی این بود که کشور نیازمند آرامش و بهبود مناسبات دولت و مجلس است لذا باید سرعت استیضاح ها کاهش یابد و دقت بیشتری صورت گیرد تا آرامش کشور برهم نخورد.

 

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به بررسی مشکلات اقتصادی گفت: مقرر شد همه نمایندگان در زمینه بررسی راهکارهای حل مشکلات اقتصادی فعال باشند و تلاش شود مشکلات و موانع اقتصادی از سر راه مردم برداشته شود.

 

نقوی حسینی اظهارداشت: در حال حاضر استیضاح وزیر صنعت معدن تجارت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و وزیر علوم در مجلس مطرح است. نظر فراکسیون ولایی در مورد این استیضاح ها به صورت کلی بود و مقرر شد دقت بیشتری در استیضاح ها صورت گیرد تا منجر به تزلزل دولت نشود.