خبرگزاری فرانسه گزارش داد، حزب پل کاگامه، رئیس‌جمهور روآندا و هفت حزب ائتلافی کوچک آن توانسته‌اند ۷۴ درصد از آرا را به دست آورند.

در حال حاضر نتایج نهایی و رسمی انتخابات روآندا تا ۱۶ سپتامبر اعلام نمی‌شود.

در این انتخابات مردم روآندا به جای رای دادن به افراد کاندیدا، به احزاب رای دادند و پس از انتخابات، احزاب راه یافته به پارلمان تصمیم خواهند گرفت که چه کاندیداهایی وارد پارلمان شوند.

حزب سبز، مهمترین حزب اپوزیسیون روآندا، کشوری کوچک در آفریقای مرکزی نیز توانست به موفقیت سیاسی دست یابد و برای اولین بار بتواند با کسب پنج درصد از آرا دو کرسی در پارلمان به دست آورد.

رهبر حزب سبز اعلام کرد: این اتفاق نشان می‌دهد که پنجره روآندا به سوی یک چشم‌انداز جدید سیاسی باز شده است.

وی ادامه داد: ما توانسته‌ایم به یک هدف بزرگ و مهم دست یابیم. اکنون ما راه خود را ادامه خواهیم داد و در ایجاد قوانین و سیاست گذاری‌ها در چارچوب دموکراسی، آزادی و توسعه کشور شرکت خواهیم کرد.

رهبر حزب سبز در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میلادی در این کشور تنها توانست ۰.۴۵ درصد از آرا را به دست آورده و در مقابل کاگامه با کسب ۹۹ درصد از آرا پیروز انتخابات شد.

حامیان کاگامه بر این باورند که وی پس از نسل کشی ۱۹۹۴ در روآندا، ثبات و تحول اقتصادی در این کشور ایجاد کرده است اما منتقدان می‌گویند که وی از طریق ارعاب و ترس حکومت می‌کند؛ اکثریت منتقدان کاگامه در خارج از کشور به سر می‌برند.

کاگامه ۱۸ سال است که در راس اداره کشور قرار دارد.

وی در سال ۱۹۹۴ و زمانیکه گروهش کنترل کیگالی، پایتخت را برعهده داشت، روی کار آمده و به نسل کشی که باعث کشته شدن ۸۰۰ هزار توتسی و میانه‌روهای هوتو شده بود، پایان داد.

قانون اساسی روآندا در سال ۲۰۱۵ شاهد تغییر و اضافه شدن متمم‌هایی بود و براساس آن به کاگامه این فرصت را داده تا ۲۰۳۴ روی کار بماند.

کمیسیون ملی انتخابات روآندا اعلام کرد: نزدیک به هفت میلیون نفر از مردم روآندا با ثبت نام، در انتخابات قانونگذاری روز دوشنبه روآندا شرکت کردند.