در جریان جلسه علنی امروز مجلس دستور کار به بررسی طرح دو فوریت تامین کالاهای اساسی رسید که محمدمهدی مفتح نماینده توییسرکان و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به ارائه گزارش نظر کمیسیون پرداخت. با پایان صحبت های مفتح، مسعود پزشکیان که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را به عهده داشت در تذکری خطاب به مفتح گفت: البته شما باید نظر کمیسیون را ارائه می کردید و نه نظر خودتان را. این صحبت باعث عصبانیت مفتح شد و به تندی در پاسخ به پزشکیان گفت: من نظر کمیسیون را گفتم .

در حالی که پزشکیان از مفتح خواست به صندلی خود بازگردد اما او همچنان با فریاد به پزشکیان اعتراض کرد تا جایی که نائب رئیس مجلس خطاب به او گفت: آقای دکتر مراقب حرف زدن خود باشید. در این لحظه در حالی که دیگر نمایندگان برای وساطت به مفتخ نزدیک شدند او همچنان فریاد می زد: پزشکیان حقی ندارد اینگونه با من صحبت کند. نهایتا با پادرمیانی دیگر نمایندگان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به صندلی خود بازگشت.