دویست و چهل‌ و یکمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ شهریور)، دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس اول قوه مقننه و با حضور ۱۹۴ تن از نمایندگان آغاز شد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار امروز مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

**گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای بند (ه) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق.

**بررسی طرح یک فوریتی جامع توسعه روستایی کشور.

**گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی که یک‌ فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۷/۴ به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره‌ (۲) ماده‌ (۱۴۵) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با عنایت به وصول گزارش کمیسیون جایگزین طرح شده است.

**گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو که یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ به تصویب ‌رسیده است و در اجرای ماده (۱۴۹) آیین‌نامه داخلی مجلس و با تقاضای ‌‌بیش‌ از‌ ۱۵ نفر از ‌طراحان در دستور قرار گرفته است.