برنامه بازی های تورنمنت تدارکاتی اسلوونی در رشته والیبال به شرح زیر اعلام شد:

روز اول، ۱۵ شهریور ماه، سالن وورانا

اسلوونی – کانادا ساعت ۲۰:۳۰

ایران – آمریکا ساعت ۲۳:۴۵

روز دوم، ۱۶ شهریورماه، سالن وورانا

کانادا – آمریکا ساعت ۱۹:۳۰

ایران – اسلوونی ساعت ۲۲:۳۰

روز سوم، ۱۷ شهریورماه، سالن وورانا

اسلوونی – آمریکا ساعت ۲۰:۳۰

ایران – کانادا ساعت ۲۳:۴۵