تلویزیون سوریه اعلام کرد که صدای چندین انفجار در منطقه "وادی العیون" در حومه حماه به گوش رسیده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره این انفجارها اعلام نشده است.