حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاون صادراتی وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع (نظارت و کنترل بر تولید، واردات و توزیع کاغذ) نوشت: با توجه به اهمیت تامین نیاز به انواع کاغذ (چاپ و تحریر، روزنامه، گلاسه، بالکی و LWC) و ضرورت کنترل و نظارت کاغذ‌های وارداتی، تولید داخل و هدایت آن‌ها برای رسیدن به دست مصرف‌کنندگان واقعی خواهشمند است دستور فرمایید موارد به شرح ذیل ابلاغ و بر اجرای آن نظارت شود.

 

۱- ترخیص کلیه کاغذ‌های وارداتی، منوط به دریافت تاییدیه شبکه توزیع و مقصد حمل بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (کمیته مصوب مورخ ۹۷.۵.۱۶ کارگروه تنظیم بازار) و تخصیص سهمیه مطابق با نیاز و درخواست وزارت آموزش و پرورش با اعلام کتبی مسئول کمیته و درج مقصد و انبار مربوطه در بارنامه حمل صاحب سهمیه با استناد به ظرفیت تشکل‌های تولیدی و توزیعی.

تبصره: برای تسهیل و تسریع در ترخیص کاغذ‌های وارداتی و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در زنجیره تامین، ترخیص و توزیع کاغذ به دو روش قابل انجام می‌باشد.

الف. - حمل و توزیع کاغذ‌های وارداتی با اخذ تاییدیه شبکه توزیع به طور مستقیم از گمرک به خریداران

ب- حمل و توزیع کاغذ‌های وارداتی بر اساس اخذ تاییدیه شبکه توزیع از انبار واردکننده.

۲- دقت شود در اظهار کالا به گمرکات از جابجایی تعرفه و دگراظهاری جلوگیری به عمل آید.

۳- دفتر مقررات صادرات و واردات سریعا تکالیف این بخشنامه را به گمرک و متعاقبا به گمرکات اصلی جهت رعایت در ترخیص انواع کاغذ ابلاغ نماید.

۴- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به کنترل و نظارت بر مقادیر تولید و واردات و هدایت محموله‌ها به مراکز تعیین شده طبق سهمیه تخصیصی به دستگاه‌های ذیربط (دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و ...) و مصرف‌کنندگان مختلف انواع کاغذ اقدام و گزارش مقادیر تولید و واردات، بارگیری و حمل را به صورت روزانه با سهمیه‌ها مطابقت داده و کنترل و نظارت لازم را مبذول و با تخلفات احتمالی برخورد خواهد نمود.

ترخیص کالا بدون ارائه تاییدیه به کمیته مذکور مجاز نبوده و در رونوشت این نامه به سازمان‌های صمت استانی زیر مجموعه ابلاغ گردید نسبت به معرفی محموله‌های کاغذ‌های احتکار یا انبار شده (عدم اعلام موجودی) کشف شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دبیرخانه تنظیم بازار جهت توزیع کالا در شبکه تحت نظارت و عرصه مستقیم کالا به مصرف‌کنندگان نهایی با نظر کمیته مربوطه و با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام و بر توزیع و مصرف کالا نظارت لازم را معمول نمایند.

پیرو این نامه همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با ارسال نامه‌ای به معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق ازاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران نوشت: به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰.۱۴۱۸۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷.۶.۵ معاون محترم امور اقتصادی و بازرگانی وزارت متبوع در خصوص ضوابط ترخیص انواع کاغذ (چاپ و تحریر، روزنامه، گلاسه، بالکی و LWC) ارسال می‌شود.