وزارت امور خارجه روسیه از دیدار «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه با «آنته لیندرتسه» معاون سیاسی وزارت امور خارجه آلمان و بحث در مورد برجام خبر داد.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: طرفین شرایط را در خصوص اجرای برجام برای برنامه به تفصیل مورد بررسی قرار دادند، و این دو دیپلمات بر اهمیت حفظ توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ درمورد مسئله هسته ای ایران تاکید کردند.

وزارت امور خارجه روسیه افزود: دیپلمات های روسی و آلمانی همچنین مسائل مربوط به کنترل تسلیحات و عدم گسترش سلاح های هسته ای را نیز مورد بحث قرار دادند.